เกษตรสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับผู้สื่อข่าว เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การผลิตกล้วยไม้

นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่สำน อ่านต่อ >>

เกษตรสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับผู้สื่อข่าว เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การทำการเกษตรแบบผสมผสาน

นายวันชัย  นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่สำ อ่านต่อ >>