สปสช.เขต 5 ราชบุรี นำคณะ อคม. ติดตามประเมินหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระฯ ม.50(5)จังหวัดประจวบฯ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 ส.ค.2566 ที่ศูนย์ประสานงานหลักป อ่านต่อ >>

สุพรรณบุรี เฉลิมฉลอง ครบรอบ 4 ปี ตั้งศูนย์ผ่าตัดหัวใจเจ้าพระยายมราช ช่วยชีวิตผู้ป่วยภาคกลางตะวันตกตามเป้าหมาย

วันนี้(7 ส.ค.66) เวลา 08.30 น.ที่ห้องประชุมชั้น 10 ตึกอำนวยก อ่านต่อ >>

สุพรรณบุรี เปิดสถานีรักษ์สุขภาพ (Health Station) วัดหนองวัลย์เปรียง อำเภอสองพี่น้อง

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าว่ อ่านต่อ >>

โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพด้านระบาดวิทยา เขตสุขภาพที่ 5 หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (หลักสูตร CDCU)

พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุ อ่านต่อ >>

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตสำหรับเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทีมนำการด อ่านต่อ >>

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(service Plan)จังหวัดนครปฐม สาขา จักษุ ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอบางเลน โรงพยาบาลบางเลน องค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี ปฏิบัติการจักษุแพทย์เชิงรุกให้ความรู้เจ้าหน้าที่ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข ตรวจค้นหาภาวะตาบอดจากต้อกระจก

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(servi อ่านต่อ >>

รองเลขาฯ สปสช. เยี่ยมผู้ป่วย รพ.ประจวบใช้สิทธิบัตรทองผ่าตัดสมอง-ผ่าตัดข้อสะโพก ลดภาระค่าใช้จ่าย ช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้ง

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2566 นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการ สำนักง อ่านต่อ >>

เครือข่าย ทสม.ตำบลบ่อนอก-สามกระทาย จ.ประจวบฯเตรียมจัดเปิดโครงการส่งเสริมโคก หนอง นา โมเดล และเกษตรกรรมยั่งยืน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 มี.ค.2566 ที่ห้องประชุมสำนักงาน อ่านต่อ >>

สุพรรณบุรี ขับเคลื่อนกระบวนการลดปัจจัยเสี่ยงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เชิงบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม

วันนี้(20 มี.ค.66)เวลา 13.30 น.  ที่ห้องประชุมสภาบันพัฒนาฝีม อ่านต่อ >>

กรมสุขภาพจิต จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 65 “เติมใจให้ทัณฑ์” แนะวิธีประเมินตัวเอง-ช่วยเหลือเพื่อนผู้ต้องราชทัณฑ์

กรมสุขภาพจิต จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 65 “เติมใจให้ทัณฑ์” แนะวิธีประเมินตัวเอง-ช่วยเหลือเพื่อนผู้ต้องราชทัณฑ์

กรมสุขภาพจิต จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ เ อ่านต่อ >>